Sheepdog commands

Come-Bye

De hond beweegt rond de schapen ( cirkel ) in wijzerzin !!
C staat voor Come-Bye – Clockwise.
Ten opzichte van de schapen zou de hond hoekig moeten draaien op een constante afstand met de klok mee.

Away / Away to Me

De hond beweegt rond de schapen ( cirkel ) in tegenwijzerzin !!
A staat voor Away – Anti-clockwise.
Ten opzichte van de schapen zou de hond hoekig moeten draaien op een constante afstand tegen de klok in .

Stand

Dubbel gebruik kan soms stoppen of gewoon vertagen betekenen !
De hond moet leren te begrijpen wanneer je dit met een luide stem zegt, stilstaan betekent.
En met een zachte stem enkel de snelheid te beheersen, en zo de schapen verder van hem laat bewegen.

Get Back / Get Out

De hond werkt te dicht en veroorzaakt zo stress bij de schapen.Het commando wordt gebruikt om de hond meer afstand te laten houden en zo meer plaats te geven aan de schapen.

In Here

Gebruikt tijdens het Shedding. Wanneer er een ruimte ontstaat tussen de schapen en de handler, ” in here ‘” – commando laat de hond naar de andere kant bewegen, om zo de schapen af te zonderen.
Zo zal de hond inzien om een deel van de schapen af te zonderen van de rest.

Lie Down / Stand / Stop

Stop, lie down, slow down of stand still – vaak gebruikt om de honden af te remmen.

 

Look Back

De hond laat de schapen waarmee het aan het werken is achter en kijkt rond voor andere schapen.
Een gevorderde Look back kan gegeven worden om aan te tonen aan de hond waar de gegeven schapen zich bevinden.

Take Time

De hond verminderd snelheid . Vaak gebruikt om meer afstand tussen hond en schapen te creêren wanneer hij teveel druk of stress bij de schapen veroorzaakt.

That’ll do

De hond stop met de huidige aktiviteit en komt direkt naar de handler gelopen. Dit commando is een grote hulp wanneer men de Drive beoefend. Gebruik ” That’ll do “om de hond tussen u en de schapen te houden.

There

Gebruikt bij sommige handler’s om te zeggen dat de hond het flank manouvre volledig afgewerkt heeft ( cirkelen) en daar te wachten op het volgende commando.

Walk Up / Walk On

Geeft het commando om in een rechte pas (lijn) de schapen te benaderen op een kalme , gezwinde manier zonder de schapen te laten verschieten of stressen.

 

Info

Intelligent things Border Collies!!

De goeie werkhonden weten het verschil tussen de verschillende toonindicaties en volgen zo de commando’s. 

Warning

Zeg het ook aan je hond wanneer hij goed bezig is !!!! Flink jongen / meisje !!!

Stap per stap !! Wees geduldig !!